top of page

Design-reminders

«Du vet hvordan brukere kan ha vanskeligheter med å forstå hvordan de skal gjennomføre brukerreiser på f.eks. tjeneste eller nettside. Vi ønsker at brukerne så intuitivt som mulig skal forstå hvordan de skal ledes gjennom slik tjenesten fremstår sømløs og med høy verdi. Jeg jobber med å forstå brukerne ved å sette meg inn i brukernes behov og dere brukermønstre, og deretter omsette deres behov til tjenester som fremstå enkle, informative og verdifulle»

Punkter å huske på når vi utvikler løsninger som skal benyttes av et bredt publikum:

Her er 20 generelle designprinsipper

 • Proporsjon:
  Forholdet mellom elementene i designet skal være balansert og estetisk tiltalende.

   

 • Kontrast:
  Sterke forskjeller mellom elementer skaper visuell interesse og hjelper viktige elementer å skille seg ut.

   

 • Repetisjon:
  Gjentagelse av visuelle elementer, som farger eller former, skaper enhetlighet og konsistens i designet.

   

 • Balansering:
  Arrangering av elementer for å oppnå en følelse av stabilitet og likevekt.

   

 • Hierarki:
  Organisering av elementer i en rekkefølge som guider øynene til brukeren og fremhever viktig informasjon.

   

 • Enkelhet:
  Hold designet rent og ryddig ved å fjerne unødvendige elementer.

   

 • Visuell ledsaging:
  Bruk av linjer eller former som fører øynene til et bestemt fokusområde.

   

 • Dominans:
  Fokus på ett hovedelement for å skape en tydelig visuell hiarki.

   

 • Rytme:
  Gjentagende mønstre av elementer som gir bevegelse og struktur til designet.

   

 • Konsistens:
  Sikre at designet opprettholder konsistente elementer og stiler over tid og på tvers av plattformer.

   

 • Harmoni:
  Samspill mellom forskjellige elementer for å skape en behagelig og sammenhengende helhet.

   

 • Proporsjoner og gylne snitt:
  Bruk av matematiske forhold for å oppnå behagelige og balanserte proporsjoner.

   

 • Fokuspunkt:
  Definer ett klart fokuspunkt for å guide brukerens oppmerksomhet og skape visuell interesse.

   

 • Negativt rom:
  Bruk av tomt område rundt elementer for å forbedre lesbarhet og visuell klarhet.

   

 • Konsistens i farge og typografi:
  Bruk av ensartede farger og skrifttyper for å opprettholde visuell sammenheng.

   

 • Uttrykksfull bruk av farger:
  Valg av farger som kommuniserer følelser eller budskap knyttet til designet.

   

 • Typografisk hierarki:
  Bruk av variasjoner i skriftstørrelse, farge og vekt for å organisere og fremheve innhold.

   

 • Hvitrom:
  Bruk av luft og tomt rom mellom elementer for å forbedre lesbarhet og visuell balanse.

   

 • Konseptuell konsistens:
  Sikre at designet reflekterer og støtter merkevarens eller budskapets konsept.

   

 • Brukervennlighet:
  Design med brukernes behov og opplevelse i tankene for å skape en intuitiv og effektiv interaksjon.

   

Disse designprinsippene kan hjelpe deg med å skape mer tiltalende, funksjonelle og effektive designløsninger uansett hvilken type prosjekt du jobber med.

 

Jakob Nielsens 10 UX/brukervennlighets-prinsipper

 

 • Synlighet av systemstatus:
  (Hva er status, Hvor er vi i prosessen):  Brukeren bør til enhver tid være informert om hva som skjer på systemet, enten det er gjennom klare meldinger eller visuelle indikatorer.

   

 • Samhørighet og konsistens:
  Designet bør være enhetlig og konsekvent, slik at brukerne ikke blir forvirret av variasjoner i design og interaksjon.

   

 • Brukerkontroll og frihet –(Ikke låse brukeren fast):
  Brukeren bør ha mulighet til å reversere handlinger og komme seg ut av situasjoner uten uønskede konsekvenser.

   

 • Fleksibilitet og effektivitet ved bruk( Universell Utforming):
  Designet bør tilpasse seg brukernes behov og ferdigheter, slik at både erfarne og uerfarne brukere kan jobbe effektivt.

   

 • Estetisk og minimalistisk design:
  Informasjon og funksjonalitet bør presenteres på en ryddig måte, uten overflødige elementer som kan forvirre eller distrahere brukeren.

   

 • Gjenkjenning heller enn gjenkalling:
  Brukerne bør ikke trenge å huske informasjon fra tidligere interaksjoner. Viktig informasjon bør være lett gjenkjennelig.

   

 • Feilforebygging og feilhåndtering (Opps, her var det en feil-gå tilbake):
  Designet bør hjelpe brukerne med å unngå feil og tilby klare veier for å rette opp feil hvis de oppstår.

   

 • Læring og forståelse -Selforklarenede design:
  Designet bør være selvforklarende og hjelpe brukerne med å forstå hvordan det fungerer uten behov for omfattende opplæring.

   

 • Effektiv gjenkalling av informasjon:
  Brukerne bør kunne finne nødvendig informasjon raskt og enkelt, for eksempel gjennom gode navigasjonsstrukturer og søkefunksjoner.

   

 • Reduksjon av fysisk og mental belastning:
  Designet bør minimere brukernes anstrengelse ved å tilby enkel navigasjon, klare instruksjoner og tydelig presentert innhold.

 •  

Disse prinsippene ble utviklet av Jakob Nielsen, en anerkjent ekspert innen brukervennlighet og brukeropplevelse, og er fundamentale retningslinjer for å skape brukervennlige digitale produkter og tjenester.

 

Visuelle designprinsipper (Gestalt-prinsippene )

 • Likhetsprinsippet:
  Elementer som deler visuelle egenskaper som form, farge eller størrelse, blir oppfattet som en gruppe eller helhet.

   

 • Nærhetsprinsippet:
  Elementer som er plassert nærmere hverandre, blir oppfattet som en sammenhengende gruppe.

   

 • Kontinuitetsprinsippet:
  Øynene har en tendens til å følge en jevn, kontinuerlig linje eller bevegelse, og oppfatter separate elementer som en helhetig bane.

   

 • Samlings prinsippet:
  Når elementer danner en gjennomgående form, oppfattes de som en enhet, selv om de er separerte fysiske deler.

   

 • Figur- bakgrunnsprinsippet:
  Elementer kan oppfattes som en figur (hovedfokus) mot en bakgrunn (omgivelsene).

   

 • Symmetriprinsippet:
  Øynene oppfatter symmetriske former som mer balanserte og harmoniske.

   

 • Konturprinsippet:
  Elementer med en sammenhengende kontur eller form blir oppfattet som en enhet.

   

 • Kontekstprinsippet:
  Elementer får mening basert på den sammenhengen de er plassert i.

   

 • Følgeprinsippet:
  Øynene har en tendens til å følge en rett linje eller bevegelse, og dette kan brukes til å lede brukerens oppmerksomhet.

   

 • Felles skjebne-prinsippet:
  Elementer som beveger seg eller endrer seg på en lignende måte, blir oppfattet som relaterte eller tilhørende hverandre.

   

Disse Gestalt-prinsippene beskriver hvordan hjernen vår organiserer visuelle elementer til meningsfulle mønstre og helheter. De er viktige retningslinjer for å skape en god visuell opplevelse og design, uansett om det er i grafisk design, interaksjonsdesign eller annen kreativ kontekst.

Designprinsipper innen typografi

 • Lesbarhet:
  Teksten skal være lett å lese uten anstrengelse. Valg av skrifttype, størrelse og linjeavstand påvirker lesbarheten.

   

 • Kontrast:
  Skap kontrast mellom skrifttyper, størrelser og farger for å fremheve viktig informasjon og skape visuell interesse.

   

 • Konsistens:
  Bruk konsistente skrifttyper, størrelser og stiler gjennom hele designet for å opprettholde en enhetlig visuell identitet.

   

 • Hierarki:
  Bruk forskjellige skriftstørrelser, vekter og stiler for å organisere informasjon i en tydelig hierarki og veilede leserens oppmerksomhet.

   

 • Plassering:
  Plasser tekstelementer nøye for å balansere designet og forbedre lesbarheten.

   

 • Justering:
  Bruk riktig i henhold til best practice justering (venstre, høyre, sentrert eller justert) for å oppnå en balansert og profesjonell layout.

   

 • Konseptuell passform:
  Velg en skrifttype som passer til budskapet og målgruppen. Skrifttypen bør gjenspeile stemningen eller tonen du ønsker å formidle.

   

 • Skalering:
  Juster skriftstørrelsen basert på bruksområdet, for eksempel større skrift for overskrifter og mindre skrift for brødtekst.

 • Linjeavstand: Velg riktig linjeavstand (leading) for å forbedre lesbarheten og visuell appell.
   

 • Sperring og orphans/widows:
  Unngå for mye sperring (tracking) eller hengende enkeltlinjer (orphans/widows), da dette kan påvirke lesbarheten negativt.

   

 • Farger:
  Bruk farger med omhu for å legge til visuell interesse, men pass på at teksten fortsatt er lesbar.

   

 • Responsivitet:
  Velg skrifttyper som fungerer bra på ulike skjermstørrelser og enheter, spesielt for digitale design.

   

 • Kontekstuell tilpasning:
  Tilpass typografien basert på bruksområdet, for eksempel formatering for nettsider, trykte materialer eller mobilapper.

   

 • Samhørighet med bilder:
  Sørg for at skrifttypen harmonerer med eventuelle bilder eller grafikk som brukes i designet.

   

 • Testing:
  Utfør typografisk testing for å sikre at teksten er lesbar på forskjellige skjermstørrelser og i ulike miljøer.

   

Å mestre disse typografiske prinsippene er viktig for å skape effektive og estetisk tiltalende design som kommuniserer klart og engasjerer målgruppen.

 

Designprinsipper innen grafikk, farger og bildebruk

 • Balansering:
  Oppnå en visuell balanse ved å distribuere elementer jevnt over designet, enten det er symmetrisk eller asymmetrisk.

   

 • Kontrast:
  Bruk av kontrasterende elementer som farger, størrelser og former for å skape interesse og fokus i designet.

   

 • Fokus:
  Fremhev hovedbudskapet eller det viktigste elementet i designet ved hjelp av størrelse, plassering eller farge.

   

 • Enkelhet:
  Hold designet ryddig og unngå overflødige elementer for å oppnå en klar og effektiv kommunikasjon.

   

 • Bevegelse:
  Bruk linjer, former eller plassering for å skape en følelse av bevegelse eller retning i designet.

   

 • Proksimitet:
  Plasser beslektede elementer nær hverandre for å skape en visuell sammenheng og organisasjon.

   

 • Hierarki:
  Bruk forskjellige elementstørrelser og plasseringer for å skape en tydelig struktur og vise viktigheten av informasjon.

   

 • Fargepsykologi:
  Bruk av farger for å utløse følelser og kommunisere budskapet på en visuell måte.

   

 • Samhørighet:
  Sikre at alle elementer i designet harmonerer og følger en konsistent stil og visuell identitet.

   

 • Skala og proporsjoner:
  Bruk av riktig størrelse på elementer i forhold til hverandre og til designets helhet.

   

 • Bildebruk og illustrasjon:
  Velg passende bilder eller illustrasjoner som støtter budskapet og forbedrer visuell appell.

   

 • Plassering og perspektiv:
  Plasser bilder eller grafikk strategisk for å oppnå ønsket effekt og perspektiv.

   

 • Kontekstuell relevans:
  Sikre at grafikk og bilder er relevante for målgruppen og budskapet du ønsker å formidle.

   

 • Skala og proporsjoner:
  Bruk av riktig størrelse på elementer i forhold til hverandre og til designets helhet.

   

 • Minimalisme:
  Bruk av enkle former, farger og elementer for å skape et rent og moderne designuttrykk.

   

 • Test og tilpasning:
  Utfør testing av forskjellige grafiske og bildelementer for å finne ut hva som fungerer best for målgruppen din.

   

Ved å anvende disse designprinsippene kan du skape visuelt tiltalende grafikk og bildebruk som effektivt kommuniserer budskapet ditt og engasjerer seeren.

Diverse designfilosofier og teknikker

 1. Material Design:
  Utviklet av Google, Material Design legger vekt på visuell sammenheng, realistiske bevegelser og interaksjoner, og bruk av lag og skyggeeffekter for å skape en konsistent og responsiv opplevelse.

   

 2. Flat Design:
  Flat design fokuserer på minimalistiske elementer, enkelhet og bruk av klare farger. Det unngår realistiske effekter som skygger og gradienter.

   

 3. Skeuomorfisme:
  Dette konseptet involverer å bruke designelementer som etterligner virkelige objekter eller materialer. For eksempel kan en notatapp ha et utseende som en fysisk notatblokk.

   

 4. Minimalistisk design:
  Dette handler om å fjerne unødvendige elementer og distraksjoner for å skape en enkel og ren design. Hvitt rom og en begrenset fargepalett er vanlige i minimalistisk design.

   

 5. Responsive Design:
  Denne tilnærmingen sikrer at designet tilpasser seg ulike skjermstørrelser og enheter, slik at brukere får en optimal opplevelse uavhengig av enheten de bruker.

   

 6. User-Centered Design:
  Dette fokuserer på å forstå brukernes behov og preferanser gjennom forskning og brukertesting for å lage produkter som er brukervennlige og tilfredsstiller brukernes krav.

   

 7. Human-Centered Design:
  Ligner på brukersentrert design, men inkluderer også en dypere forståelse av brukernes følelsesmessige og kognitive behov, med mål om å skape produkter som resonnerer med brukerne på et dypere nivå.

   

 8. Design Thinking:
  En iterativ tilnærming som legger vekt på å sette seg i brukerens sitausjon samt forstå problemet, generere ideer, bygge prototyper og teste løsninger. Dette brukes ofte for å løse komplekse problemer på en kreativ måte.

   

 9. Agile Design:
  Dette er en fleksibel tilnærming som inkorporerer design i agile utviklingsprosesser. Det betyr at designet kontinuerlig blir evaluert, endret og forbedret i takt med utviklingen.

   

 10. Branding Design:
  Dette fokuserer på å skape en unik identitet og gjenkjennelig image for et produkt eller en bedrift gjennom logoer, farger, typografi og mer.

   

 11. Emosjonell design:
  Dette tar sikte på å appellere til brukernes følelser og skape en dypere forbindelse mellom produktet og brukerne. Dette kan oppnås gjennom farger, typografi, bilder og animasjoner.

   

 12. Adaptive Design:
  Dette går et skritt videre enn responsiv design ved å tilpasse ikke bare skjermstørrelser, men også innholdet basert på brukerens preferanser, enhet og kontekst.

   

 13. Universal Design:
  Dette handler om å skape produkter som er tilgjengelige og brukervennlige for alle, uavhengig av funksjonshemninger eller evner.

   

 14. Service Design:
  Dette fokuserer på å designe hele tjenesteopplevelsen, inkludert alle berøringspunkt mellom brukeren og tjenesten, for å skape en sømløs og helhetlig opplevelse.

   

Hver av disse designfilosofiene og teknikkene har sin egen tilnærming og målsetning, og de kan tilpasses og kombineres etter behov for å skape en vellykket brukeropplevelse.

Holistisk design

Holistisk design er en tilnærming innen design som tar sikte på å betrakte et produkt, en tjeneste eller en opplevelse som en integrert helhet, heller enn å fokusere kun på individuelle deler eller komponenter. Målet med holistisk design er å skape en sammenhengende og balansert opplevelse som tar hensyn til alle aspekter av brukerens interaksjon med produktet eller tjenesten.

Den holistiske tilnærmingen vektlegger samspillet mellom ulike elementer og deres påvirkning på hverandre. Dette inkluderer ikke bare visuelle og funksjonelle aspekter, men også følelsesmessige, kognitive og kontekstuelle elementer som påvirker brukerens opplevelse. Holistisk design søker å skape harmoni mellom disse elementene for å gi en helhetlig og meningsfull brukeropplevelse.

I praksis kan holistisk design innebære:

 1. Inkludering av alle berørte aspekter:
  Holistisk design tar hensyn til alle relevante faktorer, inkludert estetikk, funksjonalitet, brukervennlighet, bærekraft, tilgjengelighet og mer.

   

 2. Brukeropplevelse:
  Designprosessen inkluderer forståelse av hvordan brukeren vil samhandle med produktet eller tjenesten, og hvordan det påvirker deres følelser, tanker og handlinger.

   

 3. Samspill med miljøet:
  Holistisk design vurderer også hvordan produktet eller tjenesten passer inn i brukerens fysiske og sosiale miljø, og hvordan det kan påvirke dette miljøet.

   

 4. Langsiktig perspektiv:
  Det tas hensyn til produktets livssyklus, inkludert produksjon, bruk og avhending, med fokus på å minimere negative påvirkninger på miljøet.

   

 5. Helhetlig estetikk:
  Designet tar sikte på å skape en enhetlig og sammenhengende visuell stil som reflekterer merkevaren eller produktets identitet.

   

 6. Kontekstualisering:
  Produktet eller tjenesten utformes med tanke på den konteksten den skal brukes i, inkludert brukerens behov, mål og opplevelser.

   

 7. Integrasjon av teknologi:
  Hvis relevant, inkluderes teknologiske løsninger på en måte som forbedrer brukeropplevelsen og fungerer sømløst med andre aspekter av designet.

   

 8. Balanse og harmoni:
  Designelementer blir nøye vurdert for å skape en balansert og harmonisk opplevelse for brukeren.

   

Holistisk design tar sikte på å unngå fragmentert og inkonsekvent design, og i stedet skape en helhetlig opplevelse som engasjerer brukerne på flere nivåer. Denne tilnærmingen kan føre til mer meningsfulle og tilfredsstillende brukeropplevelser ved å ta hensyn til alle relevante aspekter som påvirker produktet eller tjenesten.

Persuasive design

Overtalende design på norsk, refererer til en tilnærming innen design og brukeropplevelse (UX) som tar sikte på å påvirke eller overtale brukerne til å utføre bestemte handlinger eller oppnå spesifikke mål. Målet med persuasive design er å bruke designelementer og psykologiske strategier for å oppmuntre brukerne til å ta ønskede handlinger, som for eksempel å kjøpe et produkt, abonnere på en tjeneste, dele innhold på sosiale medier eller utføre andre interaksjoner som er gunstige for bedriften eller organisasjonen som står bak.

Dette designkonseptet bygger på prinsipper fra atferdspsykologi og kognitiv psykologi for å forstå hvordan mennesker tar beslutninger og hva som kan motivere dem til å handle. Eksempler på designelementer og teknikker som brukes i persuasive design inkluderer:

 1. Fargetilpasning:
  Valg av bestemte farger og fargekombinasjoner som kan skape bestemte følelser eller handlinger hos brukeren. For eksempel brukes ofte "handle"-knapper i e-handelssider med en fremtredende farge som oppfordrer brukeren til å klikke.

   

 2. Plassering av elementer:
  Plasseringen av viktige elementer som knapper, lenker og kall til handling kan påvirke brukerens oppmerksomhet og beslutningsprosess.

   

 3. Sosial bevis:
  Visning av anmeldelser, anbefalinger eller antall deltakere for å overbevise brukere om populariteten eller troverdigheten til et produkt eller en tjeneste.

   

 4. Knappetekst:
  Bruk av engasjerende og insisterende knappetekst, for eksempel "Kjøp nå" eller "Få tilgang umiddelbart", for å oppfordre brukeren til å handle.

   

 5. Scarcity (knapphet):
  Å skape en følelse av knapphet eller begrenset tilbud kan oppmuntre brukere til å handle raskt for å unngå å gå glipp av noe.

   

 6. Gamification:
  Introduksjon av spillmekanismer som poeng, belønninger og nivåer for å gjøre opplevelsen mer engasjerende og oppfordre brukere til å interagere mer.

   

 7. Personlig tilpasning:
  Å tilpasse innholdet basert på brukerens preferanser og tidligere oppførsel for å øke relevansen og appellere mer til brukeren.

   

Det er viktig å merke seg at mens persuasive design kan være effektivt for å oppnå spesifikke mål, må det utøves etiske hensyn. Designere bør unngå manipulerende taktikker som kan utnytte brukernes sårbarhet eller føre til uønskede konsekvenser. Persuasive design bør balansere mellom å oppnå mål og gi en positiv brukeropplevelse.

Håkon Tosterud Bunæs
Senior UX Designer, Art Director & Communication Expert 

 


haakon.bunaes@gmail.com  
91751212

Uten-navn-1.png
logo_media.png

© 2021 by Bunæs Media - Håkon Tosterud Bunæs 

bottom of page