top of page
vg.png
Annonsørinnhold
vy-logo.jpeg
#vyfuture

-Kan vi virkelig få en slik fremtid? 
-Ja, mener futuristene, og viser til flere utrolige konsepter! 

Skroll

Annonseinnhold

vy-logo.jpeg

Tema: Bærekraft

Flyvende biler, rene gater og grønne parker i 2050? Er dette fremtidscenarioet realistisk? Futuristene sier ja!

 

Vi tar toget inn i fremtiden for å sjekke tre av de mest prominente konseptene som allerede er påbegynt!
Velkommen om bord!

 

-Pappa sier vi må satse på bærekraft for å redde kloden. Hva betyr egentlig bærekraft?

Torbjørn (8)

Torbjørn.jpg

VY forklarer:

vy2022.jpg
-Vi som driver utviklingen i dag, skal alltid tenke på de fremtidige generasjonene slik de får de samme forutsetningene som oss til å dekke sine behov.

Hvordan blir verden påvirket av innovativ teknologi og morgendagens miljøkrav? VY sine verdier er én brikke i et gigantisk skippertak, som vil styre fremtiden inn på riktig spor.

#vyfuture

Første stopp

 The 

 Venus Project 

0c437f67.jpg
 -Måten dagens samfunn er bygd opp på, strider mot prinsippene for et bærekraftig samfunn, sier futuristen Jaque Fresco, mannen bak "The Venus Project" 

-ET LEVENDE LABORATORIUM FOR GLOBALE LØSNINGER
-BÆREKRAFTIGE BOLIGER, MAT, ENERGI OG TRANSPORT
-ET SOSIALT RAMMEVERK FOR FREMTIDENS BYER

The Venus Project er en helhetlig bruk av vitenskap og teknologi; to områder der nylige fremskritt har potensial til å gjøre vidtrekkende positive konsekvenser. Men selv om teknologi kan lykkes i gradvis å lindre noen av disse problemene, kan de ikke løses ved å bare adressere symptomer, som vi gjør nå, fordi de er biprodukter av et mye større problem. Et annet stort problem er at forretningsinteresser i dag krever kortsiktig planlegging og rettidig avkastning på investeringene.

Av disse grunnene, i tillegg til vår utvidede tekniske tilnærming, inkluderer våre forslag en alternativ økonomisk modell som overvinner disse kunstige barrierene for planetarisk velvære. Våre metoder er utformet for å realisere det fulle potensialet i vitenskap og teknologi for å oppnå sosial forbedring for alle levende systemer. Vi tar til orde for nye måter å tenke og leve på for å gjøre mennesker, teknologi og natur i stand til å utvikle seg bærekraftig.

house_over_stream.jpg
rund_vygruppen.jpg

Les mer om The Venus Project her
 

#vyfuture

Neste stopp 

Vi bytter nå til et Hydrogen tog som bruker  vann som drivstoff. Det forurenser ingenting null utslipp. 
 

 AkonCity 

akon.jpg
 -Det er på tide å ta fremtiden i egne hender! Vi har en unik mulighet nå, og jeg har hele Afrika med på laget, sier Akon, futurist, entrepenør og kjent rap artist
-BÆREKRAFTIG SMARTBY DREVET AV KRYPTOVALUTAEN ACOIN 
-PERFEKT TIMING I SENEGAL SOM HAR STERK ØKONOMISK VEKST
-ET UNDERLIG OG FASINERENDE STYKKE ARKITEKTUR

Den utviklede økonomien har som mål å tilpasse den fremtidige utviklingen. Den nåværende utviklingen krevde en fleksibel infrastruktur for å imøtekomme ny eiendomsutvikling. Det raske tempoet i globale endringer, økonomisk fremgang, fattigdom og teknologiløp, som kontinuerlig får Senegal til å møte ulike nye utfordringer. AKONCITY vil spille en viktig rolle i jakten på løsninger på disse utfordringene.

Kunnskapen vi genererer og fagfolkene vi trener forventes, og ganske riktig, å bidra til å tilby lokale løsninger samt en kritisk komponent i menneskelig utvikling. Det er disse profesjonelle individer som utvikler kapasitet og analytiske ferdigheter som driver lokale økonomier, skaper nye næringer, støtter sivilsamfunnet, leder dyktige regjeringer og tar kritiske beslutninger som vil påvirke hele økonomien.

akn_city.jpg
rund_vygruppen.jpg

Les mer om AkoCity her
 

#vyfuture
-Om Norske byer noen gang utvikler seg i en slik retning er selvfølgelig uvisst. Det vi i VY imidlertid kan fastslå, er at det neste konseptet er så sexy at det potensielt kan revolusjonere hele transportsektoren på sikt.

Siste stopp

 Hyperloop 

last ned (6).jpg
 -Når kapselen akselererer til 1200 km/t i et vakuum-miljø, vil du ikke søle en dråpe kaffe, sier Elon Musk 

Tror du verden vil bevege seg i denne retningen?

-HYPERLOOP ANSES AV MANGE Å VÆRE FREMTIDENS TRANSPORT 
-EKSTREMT INNOVATIV, REN OG BÆREKRAFTIG TEKNOLOGI
-SUPERRASK, FRIKSJONSLØS OG VAKUUM-BASERT FREMDRIFT

Hyperloop er et konsept for et fremtidig transportmiddel for mennesker og gods. Hyperloop skal bestå av rør med svært lavt lufttrykk, nær vakuum, slik at luftmotstanden blir liten. I rørene ferdes kapsler drevet av lineære induksjonsmotorer, lineærmotorer. Kapslene kan frakte mennesker eller varer. Ifølge tidlige kalkyler skal systemet kunne transportere kapslene i hastigheter over 1200 km/h.

Det var gründeren Elon Musk som først utviklet konseptet Hyperloop, men utviklingen er overtatt av frivillige. En prototyp ble bygget i 2016 i California. Transportmiddelet var forventet å transportere gods i 2020 og mennesker i 2021.

vacuumtube.jpeg
rund_vygruppen.jpg

Les mer om Hyperloop her
 

#vyfuture

VY bryr seg

Fremtiden til våre barn er avhengig av hvilke spor vi velger. Vi i VY kan tog og transportmidler, og vi tror veldig på en grønn fremtid basert på bærekraft og miljøvern. Det er med stolthet vi kan love at hele kundereisen fremover skal preges av våre mål og verdier. 
Mountaineous Landscape

Bærekraft

"Utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov"

Miljøvennlig

"Miljøvennlig transport er slik forflytning av personer eller gods som i så liten grad som mulig påvirker miljøet negativt."
green energy.jpeg
Mann med kaffe på tog.jpeg

Komfort

"Å ha det fysisk behagelig, også for øynene"

Alle spiller en rolle i fremtiden

Vi lover å gjøre vår del

 

vy-logo.jpeg
vBdMbj0jhJ.jpeg
Grønn reise
Podcast
I Vy-appen finner du  kundeprogrammet «Grønn Reise» som blant annet byr på ferske aviser og magasiner, lydbøker, podkaster og turtips. Det kan være lurt å laste ned innholdet før reisen, så du kan nyte underholdningen uavbrutt på toget.

www.vy.no
I dag står vi overfor en natur- og klimakrise. Samtidig blir vi flere mennesker: Flere som skal leve, bo og reise. Flere som skal komme seg fra A til B gjennom hele vårt langstrakte land.For å komme frem – uten å ødelegge det naturen har gitt oss på veien – trenger vi Kristines kunnskap om grønne byrom

Lytt til på itunes
bottom of page