top of page
vy-logo.jpeg

Net City

Sted: Japan
Status: Pågår - Ferdig 2040

Med mennesker, bygninger og kjøretøy som alle er koblet til og kommuniserer med hverandre gjennom data og sensorer, vil vi kunne teste tilkoblet AI-teknologi... både i det virtuelle og det fysiske området... og maksimere potensialet, sier Akio Toyoda, president, Toyota Motor Corporation

gradient_0001_Lag 3.jpg
gradient_0000_Lag 4.jpg

Wowen City

Sted: Japan
Status: Pågår - Ferdig 2040


Dette prosjektet er et prestisje prosjekt for Toyota. Mennesker, bygninger og kjøretøy, er alle er koblet til og kommuniserer med hverandre gjennom data og sensorer, vil vi kunne teste tilkoblet AI-teknologi... både i det virtuelle og det fysiske området... og maksimere potensialet, sier Akio Toyoda, president, Toyota Motor Corporation. tilnærmingen er drevet av tre urokkelige prinsipper: "Menneskesentrert" respekt og prioritering av folks behov og preferanser; "Living Laboratory" som muliggjør sømløs testing i den virkelige verden av nye teknologier; og en "Ever-Evolving" tilnærming der slike nye teknologier og tjenester kontinuerlig vokser og forbedres.

Star base

bottom of page